Vi har her listet de regler, du skal være opmærksom på, når du skal købe nye vinduer og døre til dit næste byggeprojekt.

Energitilskud
Energitilskud
Vinduer må ifølge BR18 maksimalt have en Eref
værdi på -17 kWh/m²  pr. år. Heri er vinduets
varmetab og solvarme medregnet. Til sammen-
ligning kræver BR20 en Eref værdi på 0 kWh/m² pr. år.
Når det gælder yderdøre med glas skal de have en U-værdi, som er mindre end 1,5 W/m² K. Har du en yderdør uden glas skal denne have en U-værdi, som er mindre end 1,4 W/m² K.
 

Ventilation
Ventilation
Bygninger skal ventileres. Ventilationssystemer skal projekteres, udføres, drives og vedligeholdes, så der i benyttelsestiden opnås tilfredsstillende luftkvalitet og
fugtforhold. Læs mere om kravene hertil i afsnit 6.3.1 Ventilation i
BR18.
y

Flugtvej
Flugtveje
Alle beboelsesrum skal have to flugtveje, hvoraf ét skal
være ud i det fri. Krav til redningsåbning er følgende:
1. Bredde eller højde må ikke være mindre end 50 cm.
2. Der må ikke være mere end 1,2 meter fra gulvet til nederste del af åbningen
3. Åbningshøjden skal være min. 60 cm, hvis vinduet
er monteret 2 meter over jorden.
                                        4. Vinduet skal sammenlagt have en bredde og højde på 150 cm.

SikkerhedsglasSikkerhedsglas
Glaspartier skal udføres og dimensioneres, så der opnås
sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod person-
skader. Bestemmelsen omfatter ikke vinduer og døre medmin-
dre placeringen eller brugen af bygningen gør, at der
er tale om særlige forhold. Dvs. hvis der færdes mange
personer ved bygningen eller hvis benyttelse af byg-
ningen kan føre til kollision med glasset, vil der være
krav om brug af sikkerhedsglas.

Bestiller du vinduer og døre på vores webshop kan du tilkøbe sikkerhedsglas.
Se forskellen på almindelig glas vs. sikkerhedsglas i videoen herunder.

Kilde: bygningsreglementet.dk